• 4 Zawodlar

    Grafit elektrodynyň we izostatiki grafit önümleriniň bäsdeşlik prosesini öz içine alýan dört zawod işleýäris.

  • 50000 Metrik tonnalar

    50000mt grafit önümleriniň ýyllyk kuwwaty, esasy senagat pudaklaryna ýokary hilli we durnukly öndürijilik önümleri berýär.

  • 30 Yearsyl tejribesi

    1990-njy ýyldan başlap, ajaýyp tejribe toplan grafit elektrodyny we ajaýyp uglerod önümlerini öndürmäge üns beriň.

  • Biz hakda

“Shida Carbon Group” 2001-nji ýylda döredilipdi, ozal döredilen “Shanxi Jiexiu Shida Carbon”1990.Shida Carbon, grafit önümlerini gözlemek we öndürmek boýunça ýöriteleşdirilen “Hi-Tech” kärhanasydyr.Indi öndürýäris50,000mtgrafit önümi4 önümçilik zawodydoly önümçilik prosesini öz içine alýan Siçuan welaýatyndagrafit elektrod we izostatiki grafitösen tehnologiýalar we enjamlar bilen.