Izostatiki grafit

Izostatiki grafit

  • Şida izostatiki grafit

    Şida izostatiki grafit

    Izostatiki grafit, 1960-njy ýyllarda işlenip düzülen grafit materialynyň täze görnüşidir.Ajaýyp häsiýetleriň tapgyry bilen izostatiki grafit köp ugurlarda has köp ünsi çekýär.Inert atmosferada, izostatiki grafitiň mehaniki güýji temperaturanyň ýokarlanmagy bilen gowşamaz, iň güýçli bahasyna 2500 at töweregi ýeter.Şonuň üçin onuň ýylylyga garşylygy gaty gowy.Ordinaryönekeý grafit bilen deňeşdirilende, inçe we ykjam gurluş, oňat birmeňzeşlik, pes ýylylyk giňelme koeffisiýenti, ajaýyp termiki zarba garşylygy, güýçli himiki garşylyk, gowy ýylylyk we elektrik geçirijiligi we ajaýyp mehaniki gaýtadan işlemek ýaly has artykmaçlyklary bar.