UHP500 Şida uglerod grafit elektrody

Gysga düşündiriş:

Nurbat göteriji wilkany bir ujunyň rozetkasyna we beýleki ujuna ýumşak gorag materialyny goýuň em emzige zeper ýetmezligi üçin 1-nji surata serediň;

Elektrodyň we emzigiň gysylan howasy bilen tozany we kirleri üfläň;gysylan howa gowy edip bilmeýän bolsa, çotgany ulanyň (2-nji surata serediň);


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

Haryt

Bölüm

UHP

UHP emzik

500mm / 20inch

Köp dykyzlygy

g / sm3

1.66-1.73

1.80-1.85

Çydamlylyk

μm

4.8-6.0

3.0-4.3

Çeýe güýç

MPa

10.5-15.0

20.0-30.0

Elastik modul

GPa

8.0-10.0

16.0-20.0

CTE (30-600)

10-6/ ℃

.51.5

≤1.3

Kül mazmuny

%

≤0.3

≤0.3

Görkezme

2

1. nurbat göteriji wilkany bir ujunyň rozetkasyna we beýleki ujuna ýumşak gorag materialyny goýuň em emzige zeper ýetmezligi üçin 1-nji surata serediň;

2. Elektrodyň we emzigiň gysylan howa bilen üstündäki tozany we kirleri;gysylan howa gowy edip bilmeýän bolsa, çotgany ulanyň (2-nji surata serediň);

3. Elektrody dogry gulplamak üçin dogry tork bahasyny ulanyň (maslahat berilýän tork bahasy tablisasyna serediň) (3-nji surata serediň);

4. Ojak zarýad berlende ezilmezlik üçin, köp materiallary peçiň düýbüne goýmagyňyzy haýyş edýäris;şol bir wagtyň özünde hek ýa-da başga geçiriji däl materiallary elektrodlaryň aşagyna goýmaň, ýogsam elektrik geçirijiligini peselder we döwülmegine sebäp bolar;

5. Elektrodlar ýokarlananda we düşürilende çyzylmazlygy ýa-da zaýalanmazlygy üçin peç örtüginiň ýagdaýyna üns beriň;

6.Birleşenden soň haýsydyr bir baglanyşyk boşlugy ýüze çyksa, sebäpler ulanylmazdan ozal kesgitlenmeli we ýok edilmeli;

7.Elektrod gysgyçlary degişli ýagdaýda saklanmalydyr: ýokary uçuň howpsuzlyk çyzyklarynyň daşynda;

8. Ereýän wagtynda çökýän materiallardan elektrodlara üns, ýokarlanmak we peseltmek amallary wagtynda alynmalydyr;

9.Elektrodyň döwülmegi, inçe elektrodlaryň emzigiň düşmegine we sarp edilişiniň ýokarlanmagyna sebäp bolany sebäpli arassalanýar, uglerodyň mukdaryny ýokarlandyrmak üçin elektrodlary ulanmaň.

10. Çig mal we tehnologiýalar sebäpli dürli öndürijilerden elektrodlary garyşdyrmaň, her öndürijiden tapawutlanýar, himiki we fiziki aýratynlyklary hem dürli-dürli.


  • Öňki:
  • Indiki: