UHP650 Şida uglerod grafit elektrody

Gysga düşündiriş:

Şida uglerody Hytaýda grafit elektrodynyň öňdebaryjy öndürijisidir.

1990-njy ýylda esaslandyrylan, grafit elektrodyny öndürmek boýunça 30 ýyldan gowrak tejribe;

4 zawod, çig, material, hasaplamak, ezmek, ekran, degirmen, ýüklemek, ýugurmak, ekstrudirlemek, çörek bişirmek, emdirmek, grafitizasiýa we gaýtadan işlemekden ähli önümçilik prosesini öz içine alýar;


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

Haryt

Bölüm

UHP

UHP emzik

650mm / 26inch

Köp dykyzlygy

g / sm3

1.68-1.75

1.80-1.85

Çydamlylyk

μm

4.5-5.8

3.0-4.3

Çeýe güýç

MPa

10.0-14.0

20.0-30.0

Elastik modul

GPa

8.0-10.0

16.0-20.0

CTE (30-600)

10-6/ ℃

.51.5

≤1.3

Kül mazmuny

%

≤0.3

≤0.3

Şida uglerody Hytaýda grafit elektrodynyň öňdebaryjy öndürijisidir.

1990-njy ýylda esaslandyryldy,gutardyGrafit elektrodyny öndürmek boýunça 30 ýyllyk tejribe;

4 zawod, çig, material, hasaplamak, ezmek, ekran, degirmen, ýüklemek, ýugurmak, ekstrudirlemek, çörek bişirmek, emdirmek, grafitizasiýa we gaýtadan işlemekden ähli önümçilik prosesini öz içine alýar;

Göwrümi: ýylda 40000MT;

Türkiýe, Günorta Koreýa, Italiýa, Germaniýa, Russiýa, Hindistan we 20-den gowrak ýurda eksport.

Grafit elektrodyňyzyň çig maly näme?

Şida ABŞ-dan, Japanaponiýadan we Angliýadan getirilen ýokary hilli iňňe koksyny ulanýar.

Grafit elektrodyň haýsy ululyklaryny we diapazonlaryny öndürýärsiňiz?

Häzirki wagtda “Shida” esasan UHP500mm (UHP20 ”) -den UHP700mm (UHP28”) çenli ýokary hilli grafit elektrodlaryny öndürýär, olar Elektrik arkasy peçinde ulanmaga ukyply.UHP700, UHP650 we UHP600 ýaly uly diametrler müşderilerimizden gowy seslenme alýar.

UHP grafit elektrod programmasy

Elektrik ýaýly peç (EAF), Ladle peç (LF), Suw asty peç

Şida uglerod grafit elektrodyň artykmaçlyklary

1. Elektrik çydamlylygy pes.Grafit elektrodynyň pes garşylyklylygy, elektrod çybygyny gyzdyrmazdan iň ýokary tok göterijilik ukybyny üpjün eder.

2. Bulokary dykyzlyk.Has ýokary dykyzlyk mehaniki häsiýetlerde gowy öndürijilige eýe bolar

3. epokary egilme güýji.Has ýokary egilme güýji elektrodyň döwülmeginiň ýygylygyny azaldar.

4. malylylyk giňelişiniň pes koeffisiýenti (CTE).Aşakdaky CTE ýylylyk zarbasyna has gowy garşylyk görkezer we elektrod çybyk bilen emzigiň arasyndaky CTE utgaşyklygy birleşdirijiniň ajaýyp işlemegi üçin örän möhümdir.

Şida uglerodyň esasy eksport bazarlary

Aziýa, Günbatar Europeewropa, Gündogar Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Demirgazyk Amerika, Günorta Afrika

Töleg we eltip bermek

Töleg: T / T, L / C, D / P, D / A, CAD we ş.m.

Eltip bermegiň jikme-jiklikleri: sargyt tassyklanylandan 10 günden 15 güne çenli (aksiýa baglylykda) ýa-da müşderiler tarapyndan gowşuryş tertibi.

Şida elektrodyň nominal diametri we uzynlygy

Nominal diametri (mm)

Diametri diapazony (mm)

Nominal uzynlyk (mm)

Maks

Min

450

460

454

2100

500

511

505

1800/2100/2400

550

562

556

2400/2700

600

613

607

2400/2700

650

663

659

2700

700

714

710

2700


  • Öňki:
  • Indiki: